SOCIAL DESIGN

Wat is Social design?


Social design is een breed begrip. Het komt neer op een manier van ontwerpen, waarbij het ontwerpproces of eindproduct de maatschappij positief beïnvloedt. Social design is goed voor mens en milieu en draagt bij aan sociale ontwikkeling. Denk aan het creëren van een werkplek voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en tegelijkertijd (design-)producten maken op een duurzame manier. Of co-creatie bij lokale projecten of stedelijke vernieuwing, waarbij de gebruiker meedenkt met het ontwerp.


(https://maatschapwij.nu)


DANILO VOLGT DAAROM MASTER CROSSOVER CREATIVITY AAN DE HKU


Crossover Creativity betekent dat jij je creativiteit inzet om impactvolle verandering te ontwerpen voor complexe uitdagingen in de samenleving. Bijvoorbeeld op het gebied van sociale inclusie, onderwijs, inrichting van de publieke ruimte, de gezondheidszorg. Je doet onderzoek, brengt mensen samen en denkt verder dan één bepaald vakgebied of één specifieke aanpak. Met de betrokken partijen ontwikkel je in verschillende stappen door testen en aanpassen nieuwe kennis, methodieken en oplossingen. Zo kom je tot resultaten die door de betrokkenen breed worden gedragen. Als master Crossover Creativity weet je maatschappelijke, culturele en economische impact te creëren. 

 

De master Crossover Creativity in het kort 

 • Voor aanjagers van verandering en innovatie 
 • Je ontwerpt mee aan de samenleving van de toekomst 
 • Je leert creativiteit, ondernemerschap, ontwerpen en discipline overstijgend samenwerken integraal in te zetten 
 • Je kan na de studie aan de slag in diverse beroepsvelden (designer, innovatie manager, beleidsmaker, zelfstandige) 
 • De master wordt aangeboden als voltijd- én als deeltijdstudie 

 

Wanneer is de master Crossover Creativity echt iets voor jou? 

Je hebt een open mindset en kijkt met kritische blik naar maatschappelijke ontwikkelingen om je heen. Je ziet dingen waarvan je denkt “die kunnen en moeten anders”. Je bent een zelfstarter en ziet de kracht van samenwerking dwars door sectoren heen. Impact maken en waardecreatie zijn belangrijk voor je en je durft met een kritische blik naar je eigen rol en handelen te kijken. Is dit voor jou herkenbaar? Lees dan snel verder. 

 • Je hebt een afgeronde hbo opleiding, bij voorkeur op een gebied in het verlengde van de master 
 • Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring 
 • Je hebt een duidelijke maatschappelijke fascinatie waar je mee aan de slag wilt 
 • Je hebt een relevante werkomgeving (betaald of onbetaald) die past bij de masteropleiding en die je kan gebruiken als “laboratorium” 
 • Je hebt ontwerpende, creërende en/of onderzoekende kennis en vaardigheden 
 • Je legt graag verbinding met andere disciplines, expertises en nieuwe partners 
 • Je durft te experimenteren, te veranderen en te opereren in een voor jou onbekende situatie en omgeving. 

 

Waarom de master Crossover Creativity bij HKU? 

Bij deze opleiding staat jouw ontwikkeling tot Crossover Creative centraal. Jouw eigen maatschappelijke fascinatie is het uitgangspunt waarmee je samen met je stakeholders en medestudenten aan de slag gaat.

Tijdens de opleiding maak je kennis met een unieke benadering voor het aanpakken van complexe maatschappelijke vraagstukken. Een benadering die kennis en vaardigheden uit het ontwerpveld, de kunsten, de filosofie en het ondernemerschap in innovatieve samenwerkingsmodellen integraal met elkaar verbindt.

Je leert bestaande kennis en vaardigheden uit verschillende disciplines te integreren tot nieuwe kennis en vaardigheden die je inzet bij jouw specifieke aanpak van het vraagstuk. Er is veel aandacht voor jouw eigen rol in het proces; waarom doe je de dingen die je doet, hoe doe je ze en wat heeft dat voor effect op het uiteindelijke resultaat.

Samen ontwerpen met een grote diversiteit aan stakeholders, professionals en medestudenten uit verschillende sectoren en disciplines vormt de kern van deze master. 


(www.hku.nl)


TOP