DE DICHTERS

De dichters van de Borgerbuurt zijn:


Nicolaas Beets, alias Hildebrand
Gedichten: Zij Wandelt om in Schoonheid, Keurigheid, Navolging, Vleugels, Volkomenheid en Zomeravond.
Boeken: Korenbloemen; Gedichten....


Willem Bilderdijk

Gedichten: Een Zogenaamd Poet, Wijn, de Vreemdeling, de Drukpers, aan de Hollandse Waal, the Roses (Engels vert.) en Ode to the Beauty (Engels vert.) Boeken: Leven, ach! Wat zijt gij toch?; Avondschemering;
Verspreide Gedichten...


Johannes Kinker

Gedichten: aan Polly, Opdragt, bij de Viering van Geboortefeest van Z.K.H. Frederik, prins der Nederlanden en Virtue and Truth (Engels vert.)
Boeken: Gedichten van Mr J Kinker...


Jacob van Lennep

Gedichten: de Wonderbloem, een Brief van een Nichtjen dat Buiten Woont, aan Haar Neef te Amsterdam, Winternacht, Zaagt ge Immermeer en de Jaargetijden naar Lucretius
Boeken: Gedichten zoo oude als nieuwe; Academische Idyllen...


Jan Jakob Lodewijk ten Kate

Gedichten: Avondmijmering, Jeugd, Lentevreugd, Morgenlied en Voorjaarsgevoel Boeken: de Dichtwerken van J. J. L. ten Kate; Nieuwe gedichten...


Johannes Kneppelhout, alias Klikspaan
Gedichten: Koor van Studenten, de Student Buiten de Academiestad, Twee Studenten en Punchlied
Boeken: Studenten-Typen


Elias Annes Borger

Gedichten: Aan den Rhijn, In den Vrienden rol, In den Vriendenrol, Op den 25sten Trouwdag eens Tachtigjarige en Eindrijm op den Eene Bruiloft.
Boeken: Gedichten...


Jan Pieter Heije

Gedichten: Schoonheid des Ouderdoms, Naar Zee, In de Haven, Haringvischen, Eigen, In Mei, Kersenplukken, Van zeven Kikkertjes, Lentelied en Luilekkerland, Morgenlied en Nieuwe Klompen.
Boeken: Al de Volksdichten van J.P. Heije; Al de Kinderliederen van J.P. Heije...


Gerrit van de Linde, alias Schoolmeester
Gedichten: Op ’t Ontvangen van Nieuwe Haring, te Vriendschap, Nog een Toast aan de Vriendschap, Baanvegerslied, de Leeuw en Adverentie van den Schoolmeester Boeken: Gedichten van den Schoolmeester...


Hendrik Tollens

Gedichten: de Mensch, aan mejuffrouw G.S., aan de Meijsjes, Nylon, de Verklikking, aan Fylira, Birthday Verses (Engels vert.) en Summer Morning Song (Engels vert.), Boeken: Gedichten; Gezamenlijke Dichtwerken XI...


Al deze dichtbundels zijn te vinden op Google Books. De meeste daarvan zijn gratis te downloaden. Ook is er informatie over de dichters te vinden op de Wikipedia. De Openbare Bibliotheek is in het bezit van oude uitgaven van de dichtbundels van de bovengenoemde dichters. De Digitale Bibliotheek voor Nederlandse Letteren (DBNL) heeft en uitgebreid overzicht van de gepubliceerde werken van deze dichters.


TOP