Mobiel-YouTube

INFOHET VERHAAL39EDUCATION28YOU TUBE

 

 

The Poets of the Borger quarter (Borgerbuurt) are:


Nicolaas Beets, alias Hildebrand
Poems: Zij Wandelt om in Schoonheid, Keurigheid, Navolging, Vleugels, Volkomenheid and Zomeravond.
Books: Korenbloemen; Gedichten....

Willem Bilderdijk
Poems: Een Zogenaamd Poet, Wijn, de Vreemdeling, de Drukpers, aan de Hollandse Waal, the Roses (Translated in English) and Ode to the Beauty (Translated in English)
Books: Leven, ach! Wat zijt gij toch?; Avondschemering;
Verspreide Gedichten...

Johannes Kinker
Poems: aan Polly, Opdragt, bij de Viering van Geboortefeest van Z.K.H. Frederik, prins der Nederlanden and Virtue and Truth (Translated in English)
Books: Gedichten van Mr J Kinker...

Jacob van Lennep
Poems: de Wonderbloem, een Brief van een Nichtjen dat Buiten Woont, aan Haar Neef te Amsterdam, Winternacht, Zaagt ge Immermeer and de Jaargetijden naar Lucretius
Books: Gedichten zoo oude als nieuwe; Academische Idyllen...

Jan Jakob Lodewijk ten Kate
Poems: Avondmijmering, Jeugd, Lentevreugd, Morgenlied and Voorjaarsgevoel Books: de Dichtwerken van J. J. L. ten Kate; Nieuwe gedichten...

Johannes Kneppelhout, alias Klikspaan
Poems: Koor van Studenten, de Student Buiten de Academiestad, Twee Studenten and Punchlied
Books: Studenten-Typen

Elias Annes Borger
Poems: Aan den Rhijn, In den Vrienden rol, In den Vriendenrol, Op den 25sten Trouwdag eens Tachtigjarige and Eindrijm op den Eene Bruiloft.
Books: Gedichten...

Jan Pieter Heije
Poems: Schoonheid des Ouderdoms, Naar Zee, In de Haven, Haringvischen, Eigen, In Mei, Kersenplukken, Van zeven Kikkertjes, Lentelied andLuilekkerland, Morgenlied and Nieuwe Klompen.
Books: Al de Volksdichten van J.P. Heije; Al de Kinderliederen van J.P. Heije...

Gerrit van de Linde, alias Schoolmeester
Poems: Op ’t Ontvangen van Nieuwe Haring, te Vriendschap, Nog een Toast aan de Vriendschap, Baanvegerslied, de Leeuw and Adverentie van den Schoolmeester
Books: Gedichten van den Schoolmeester...

Hendrik Tollens
Poems: de Mensch, aan mejuffrouw G.S., aan de Meijsjes, Nylon, de Verklikking, aan Fylira, Birthday Verses (Translated in English) and Summer Morning Song (Translated in English)
Books: Gedichten; Gezamenlijke Dichtwerken XI...

These books and poems can be found on Google Books. Poems translated in English can be found in the Book ‘The Poets And Poetry Of  Europe’. Plenty of information about the poets can be found on Wikipedia. The Public Library of Amsterdam has a lot of  published books by these poets. The Digitale Bibliotheek voor Nederlandse Letteren (DBNL) has a summary with most of their published works

TOP